arif sağ Bugün Bize Pir Geldiarif sağ Bugün Bize Pir Geldi türkü bugün bize pir geldi gülleri taze geldi önü sıra kanberi ali murtaza geldi ali benim şahımdır kıble kıblegahımdır miraçtaki muhammed o benim padişahımdır padişahım yaradan okur ağdan karadan ben pirden ayrılalı kaç yıl geçti aradan yüzyıl geçti aradan eyvallah şahım eyvallah ali sensin güzel şah illallah şahım illallah hak la ilaha illallah hak ilaha illallah aklımızdadır illallah eyvallah şahım eyvallah ali birdir güzel şah eyvallah pirim eyvallah padişahım yaradan okur ağdan karadan ben pirden ayrılalı yüz yıl geçti aradan aramı uzattılar yarama tuz attılar fazlıdan bir kul geldi bedestanda sattılar satarlar bedestanda ses gelir gülistanta muhammed’in hatemi bülgüzardır aslanda gelgüzarım aslanım sevdasını çekerim ben pirden ayrılalı gözyaşımı dökerim gözyaşımı dökerim dökerim gözyaşımı gör mevlanın işini keşiş kurban eyledi yedi oğlunun başını keşiş kurban eyledi ne hoş bir an eyledi yeryüzünde melekler hepsi figan eyledi figan ederler melekler kabul olsun dilekler yezit bir dert eyledi o dert beni del eyler eyvallah şahım eyvallah eyvallah şahım eyvallah hak la ilaha illallah eyvallah şahım eyvallah eyvallah pirim eyvallah yezit bir dert eyledi imamlar vird eyledi şahım bir şehir yaptı kapusun dört eyledi dört eyledi kapusun lalu cevher yapusun yezidler şehit etti imamların hepisin la ilaha illallah illallah şah illallah la ilaha illallah eyvallah şahım eyvallah eyvallah pirim eyvallah hasan’a ağu ezdiler hüseyne nice kıydılar zeynel ile bakır’ı bir zindana koydular zından değil cezadır cafer kazım rıza’dır riza’nın binbir ismi yollarını gözedir taki naki ağladı gözyaşını çağladı asker ile mehdi’yi oniki’ye bağladı oniki’dir katarım türlü metah satarım yükümüz cevherdendir müşteriye satarım satarım müşteriye kervan kalka yürüye cebrail’i eş etti cennetteki hürüye hürüye eş eğledi hatırın hoş eyledi kuluna kanat verdi havada kuş eyledi kuş eyledi havada gezer düzde ovada melekler saf saf oldu el kaldırmış duada hatayım hal cağında hak gönül alçağında yüzbin kabe yapmasza bir gönül alçağında hak la ilaha illallah illallah şah illallah la ilaha illallah eyvallah şahım eyvallah eyvallah pirim eyvallah

Sanatçı: arif sağ

Yorum Yapın